VISIT KIRKKONUMMI

OM OSS

Kyrkslätt

Kyrkslätt är en mångsidig och växande kommun i västra Nyland. Kommunen har drygt 38 000 invånare, av vilka ca 18 % är svenskspråkiga. I Kyrkslätt finns landsbygdsmiljö, närhet till havet och vacker natur samt goda hobbymöjligheter.

Kyrkslätts kommun ligger invid huvudstadsregionen. Avståndet till Helsingfors är ca 20 km och från centrum 30 km. Grannkommunerna är Esbo i öster och Sjundeå i väster. Kommunen har en havsgräns med Ingå i sydväst och gränsar i norr till Vichtis.

Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo går genom de centrala områdena i kommunen. Stamväg 51 (Helsingfors-Hangö) korsar kommunen i söder, E18 (Åbovägen) går via norra Kyrkslätt och Ring III:s västra del slutar i Kyrkslätt. Till Helsingfors-Vanda flygplats är det ca 40 km.

Visit Kirkkonummi

Visit Kirkkonummi strävar efter att förbättra och utveckla turism samt kongresstjänster i Kyrkslätt. Vi producerar marknadsföringsmaterial i samarbete med lokala företagare gällande turism, kultur samt mötes- och kongressverksamhet. Vi arbetar också för att kunna utvidga möjligheterna för möten och kongresser i Kyrkslätt.

Visit Kirkkonummi är ett samarbete mellan Kyrkslätts kommuns näringslivstjänster och Luckan i Kyrkslätt.

Luckan

Luckan är ett finlandssvenskt kultur- och informationscenter, som erbjuder mångsidigt program. I Luckan kan du delta i familjecafé, läsa finlandssvenska dagstidningar eller njuta av våra konstutställningar. Till Luckans verksamhet hör olika projekt för både barn och unga. Dessutom jobbar vi för att främja det svenska språket, till exempel genom Kyrkslätts Nyheter, som publiceras i Kirkkonummen Sanomat. Luckan har även mångsidig integrationsverksamhet. Utöver detta förmedlar vi biljetter vi Lippupiste, Ticketmaster (Lippupalvelu) och Netticket. Även kommunen turistinfopunkt är i Luckan. 

Kontaktuppgifter

Kyrkslätt

Luckan Kyrkslätt
Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt
Tel: 09 296 3832