Aktiviteetit

Meikon järviylängön luonnonsuojelualue järvineen ja lampineen sijaitsee Kirkkonummen Myllykylässä. Siellä pääset erämaatunnelmaan. Alueella on merkittyjä reittejä ja nuotiopaikkoja. Alueen erityispiirre on Suomen itäisin tammimetsien keskittymä. Merkittävä osa alueesta on rauhoitettua ja suojelualuetta.

Karu ja kirkasvetinen Meiko-järvi on antanut nimensä koko alueelle. Korkeimmilta rantakallioilta avautuu hienoja järvinäkymiä. Matalilta rantakallioilta pääsee hyvin uimaan. Järvellä on pesinyt säännöllisesti kuikka. 

Meiko Kuvia