Visitkirkkonummi.fi-verkkopalvelun tietosuojaseloste

Y-tunnus 0203107-0
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

Kirkkonummen kunta
Konsernijaosto
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

2. Rekisterinpitäjän yhteystaho

Kirkkonummen kunta/
Konsernihallinto
Hannu Sorvari
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi
puh. (09) 2967 1

3. Rekisterin ylläpitäjä

Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Enter Espoo Oy rekisterinpitäjän lukuun. Ylläpitäjä vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Enter Espoo Oy / Visit Espoo
Otakaari 5
02150 Espoo 

4. Rekisterin nimi

Visitkirkkonummi.fi-verkkopalvelun tietokantarekisteri. Tietokanta on rakennettu Crasman Oy:n Crasmanager-järjestelmän Stage-hallintatyökalulla. Information Security Certified by NIXU.

5. Yritysten ja toimijoiden tietojen käsittelyn tarkoitus

Yritysten ja toimijoiden tietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

7. Säännönmukaisten tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta, jollei lainsäädäntö siihen velvoita, ilman rekisteröidyn lupaa kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tekninen ylläpitäjä on Enter Espoo Oy. Rekisteritietokanta sijaitsee Crasman Oy:n tietoturvasertifioidussa järjestelmässä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.