UTRYMMEN OCH SERVICE EFTER STÄMNING
- I KYRKSLÄTT BLIR TILLSTÄLLNINGEN LYCKAD

Kyrkslätt är på grund av sitt läge en populär mötesplats. Den naturliga, tvåspråkiga gemenskapen och mångsidig service är kännetecknande för Kyrkslätt. Modern mötesservice erbjuder möjligheter till att kombinera jobb och avkoppling. Utrymmen med olika stilar allt från jugendslott till stockvillor lämpar sig förutom till möten också till många tillställningar: bröllop, dop, bemärkelsedagar och minnesstunder, lillajul och firmans fester.