VISIT KIRKKONUMMI

OM OSS

Kyrkslätt

Kyrkslätt är en mångsidig och växande kommun i västra Nyland. Kommunen har drygt 40 000 invånare, av vilka ca 16 % är svenskspråkiga. I Kyrkslätt finns landsbygdsmiljö, närhet till havet och vacker natur samt goda hobbymöjligheter.

Kyrkslätts kommun ligger invid huvudstadsregionen. Avståndet till Helsingfors är ca 20 km och från centrum 30 km. Grannkommunerna är Esbo i öster och Sjundeå i väster. Kommunen har en havsgräns med Ingå i sydväst och gränsar i norr till Vichtis.

Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo går genom de centrala områdena i kommunen. Stamväg 51 (Helsingfors-Hangö) korsar kommunen i söder, E18 (Åbovägen) går via norra Kyrkslätt och Ring III:s västra del slutar i Kyrkslätt. Till Helsingfors-Vanda flygplats är det ca 40 km.

Tustinfo

Luckan är ett finlandssvenskt kultur- och informationscenter, som är kommunens turistinfopunkt. I Luckan kan du delta i familjecafé, läsa finlandssvenska dagstidningar eller njuta av våra konstutställningar. Till Luckans verksamhet hör olika projekt för både barn och unga. Luckan har även mångsidig integrationsverksamhet. Utöver detta förmedlar vi biljetter vi Lippupiste, Ticketmaster (Lippupalvelu) och Netticket. 

Kontaktuppgifter

Kyrkslätts kommun
Ervastvägen 2
PB 20, 02401
Kirkkonummi

Luckan Kyrkslätt
Saloviusvägen 3
02400 Kyrkslätt
Tel: 09 296 3830