Visitkirkkonummi.fi webbtjänstens registerbeskrivning

FO-nummer 0203107-0
Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen 523/99

1. Registerförare

Kyrkslätt kommun
Koncernförvaltningen
Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt

2. Registerförarens kontaktuppgifter

Kyrkslätt kommun/
Koncernförvaltningen.
Hannu Sorvari
Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt
tel. (09) 2967 1

3. Registrets underhåll

För registrets tekniska underhåll till registerföraren svarar Enter Espoo Oy.

4. Registrets namn

Visitkirkkonummi.fi webbtjänstens databasregister. Databasen är uppbyggd med Crasman Oy:s Crasmanager-systems Stage-verktyg. Information Security certified by NIXU.

5. Registrets användningsändamål

Registret med företagens och aktörernas uppgifter används till att utveckla och upprätthålla kundförhållanden, till analys, statistik och till att producera, erbjuda och utveckla tjänster.

6. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter om kunden i följande ordning:

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter överlämnas inte till tredje part utan den registrerades medgivande om inte lagen kräver detta.

8. Förstörelse av uppgifterna

Uppgifterna kan raderas om kunden så insisterar eller om kundförhållandet avslutas.

9. Principerna för skyddet av registret

Registrets tekniska uppdaterare är Enter Espoo Oy. Webbtjänstens databasregister är i Crasman Oy:s certifierade datasäkerhetssystem.

10. Registrerads förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda användandet av sina uppgifter för direktmarknadsföring eller andra motsvarande syften.