Kultur och sevärdheter

Gesterby gårds gamla gårdstun ligger omkring en halv kilometer norr om Kyrkslätts kyrka. Av gårdens gamla byggnader har ladugården och några bodar bevarats. Huvudbyggnaden brann ned då Porkalaområdet för 60 år sedan återlämnades av Sovjetunionen. Till området har en väderkvarn, från Gammel-Tina i Masaby, och en loftbod, från Getberg, flyttats.

På Gesterby ladugårds vind förvaras en del av Kyrkslätts hembygdsförenings samling av allmogeföremål. Föremålen berättar om tiden då man var i det närmaste självförsörjande och tillverkade de flesta förnödenheter hemma. På gårdarna fanns ännu inga traktorer. Jordbruket sköttes med handkraft och hästdragna jordbruksmaskiner.

I museets samlingar finns kärror, slädar och vagnar, men också hushållsföremål, arbetsredskap samt ortens äldsta brandsläckningsutrustning.

Samlingarna på ladugårdsvinden visas söndagar kl. 12–14 i juni och augusti, med undantag av midsommaren. Museet visas också på andra tider enligt överenskommelse.

Kontaktinformation

Gesterbynpolku 1, 02400 Kirkkonummi Kirkkonummen kunta
050 505 3394, 050 3573791
kyhf.hembygd.Webbhuset.fi