Aktiviteter

På Linlo njuter besökare av havet och skärgården också utan båt

Linlo friluftsö ligger i havet mellan Porkala udd och Obbnäs.
Man kommer till ön över en gångbro från Linlo småbåtshamn (Linlovägen 112, 02480 Kyrkslätt).
På ön finns naturliga klippstränder, skogar och våtmarker.
Förutom den nordligaste delen, hör ön till nätverket Natura 2000.
På ön finns många naturstigar som man kan följa.   

Serviceutbud  

Parkeringsområde och informationstavla: Linlo småbåtshamn
Lägereldstäder: En grillkåta och tre grilltak (vedförsörjning Kyrkslätts kommun)
Rutter: Naturstigar
Utflyktshamn: Upprätthålls av Linlon veneilijät ry

Karta över Linlo ö och dess serviceutbud

 

Kontaktinformation

www.kyrkslatt.fi/linlo-o

Linlo Bilder