Program- och guidetjänster

För att ni skall få veta mera om vad som finns, när ni besöker området boka en guide!

Porkala Guider rf är en förening som är verksam kring Porkala före detta arrendeområde i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå, dvs Porkalaparentesområdet.

Föreningen ordnar guidning inom detta område.

 Auktoriserade guider

Vi erbjuder sakkunniga guider och ger även vid behov information om restaurang-, logi- och transporttjänster. Vi är 23 guider med möjlighet att guida förutom på svenska även på finska, engelska, tyska samt vissa andra språk.

Kontaktinformation

Purnusvägen 55 , 02570 Siundeå kby
sales@uusimaatravel.fi,
+ 358 (0)9 4289 0382